1527 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1 ถนนศรีวรา แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02-559-2705-9
โทรสาร : 02-559-3850, 02-559-3848
แผนที่การเดินทาง
ดู สหกรณ์05 สาขาทาวน์อินทาวน์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
8/184 ถนนสวนสยาม ซอยอมรพันธ์ 9 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-919-9292
โทรสาร : 02-919-9282
แผนที่การเดินทาง
ดู สหกรณ์05 สาขาสวนสยาม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 
 
(อาคารสมประสงค์) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ชั้น M
เลขที่ 24/6 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี้ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : 02-894-6006
โทรสาร : 02-894-6007
แผนที่การเดินทาง
ดู สหกรณ์05 สาขาสายใต้ใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  

 
หมู่บ้านโป่งรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สามารถติดต่อจองที่พักได้ที่ สาขาทาวน์อินทาวน์
โทร : 02-559-2705-9
โทรสาร : 02-559-3850, 02-559-3848
แผนที่การเดินทาง
ดู ศูนย์นันทนาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ขสมก. จำกัด (05) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า  

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด  เลขที่ 1527 หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1  ถนนศรีวรา  แขวง/เขต วังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทร. 02-559-2705-9   แฟกซ์ 02-559-3850