สหกรณ์ฯ มีมติเพิ่มวงเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน ๒๐ เท่าของเงินเดือน และสามารถส่งเงิน
ค่างวดชำระหนี้ได้ไม่เกิน ๙๖ งวด อ่านรายละเอียด
   
สหกรณ์ฯ มีมติเพิ่มวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จาก ๖,๐๐๐ บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท
เริ่ม ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป.... อ่านรายละเอียด
   
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว
" พักฟรี  กินฟรี  เที่ยวฟรี "
ที่ศูนย์นันทนาการ  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
  ประมวลผลภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด 05
ชมคลิปวีดีโอทั้งหมด
ศูนนันทนาการ05
rfedfde  
Part 1    
สังสรรค์เฮฮาสมาชิกเขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
Part 1 Part 2 Part 3
สังสรรค์เฮฮาสมาชิกเขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
Part 1    
สมาคมเปตองสังสรรค์ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
Part 1 Part 2 Part 3
  *** สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ชำระเงินผ่านธนาคาร
  ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา ห้วยขวาง
  ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (2)
  บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 033-0-06569-6
  หมายเหตุ : สมาชิกที่ทำการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดแจ้งสหกรณ์โดย
  แฟกซ์สำเนาการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์เงินเดือน
  ส่งมาได้ที่หมายเลขโทรสาร 02-559-3848

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด  เลขที่ 1527 หมู่บ้าน ทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1  ถนนศรีวรา  แขวง/เขต วังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทร. 02-559-2705-9   แฟกซ์ 02-559-3850